ginop326

TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLETFEJLESZTÉS UNIÓS FORRÁSBÓL

eszközök, szoftverek, tanácsadás
GINOP-3.2.2

üzleti szoftverek, hardver eszközök, vállalatirányítás


Benyújtás 2019. szeptember 10. 12:00-ig, vagy a forrás kimerüléséig.Kiknek ajánljuk?

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, akiknek megvan egy lezárt teljes üzleti éve, és statisztikai létszáma az elmúlt két évben legalább 2 fő volt.

Milyen fejlesztésekre szerezhető forrás?
Komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések támogathatók.
Értékesítés (CRM), gyártás, HR és bérszám, kontrolling és VIR, beszerzés, logisztika, táv- és csoportmunka, pénzügy-számvitel, webáruház, vállalati portál, elektronikus fizetés, workflow, iratkezelés, illetve egyéb funkcionális területekhez kapcsolódó üzleti alkalmazások bevezetése önállóan támogatható.

A pályázatban elszámolhatók a vásárolt üzleti szoftverek díjai ill. azok bevezetési költségei, egyszerű, irodai infokommunikációs eszközök költségei (legfeljebb 20%-ig), valamint az ezekhez kapcsolódó képzések.

Mennyi támogatás szerezhető?
Legalább 1-, de legfeljebb 24 M Ft vissza nem térítendő támogatás hívható le, minimum 1,25- de maximum 37,5 M Ft kötelező kölcsön mellett.

Mit szükséges vállalni cserébe?
Legalább 10% önerőt!
A támogatást igénylőnek vállalnia kell továbbá, hogy a projektmegvalósítást követő 2. üzleti évben üzemi eredményeit növeli az elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 25%-ával, vagy az elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevételének növekedése el fogja érni az elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 120%-át.

Mit ad ehhez a Modern Vállalkozások Programja?
• a Programban megszerezhető DFV minősítéssel, a vissza nem térítendő támogatás mértéke az alapesetben szerezhető 35%-ról, 40%-ra nő
• a DFV minősítés a pályázati elbírálásban +4 pontot jelent
• továbbá a piaci ár igazolása során a Program katalógusából kiválasztott szállító esetén könnyített feltételek és egyedi kedvezmények várják a csatlakozókat

A pályázás feltétele, hogy a pályázó a Közép-magyarországi régión kívül (is) rendelkezzen székhellyel, vagy működő fiókteleppel.

A tájékoztatás nem teljeskörű! A részletekért, a pontos pályázati feltételekért kattintson ide.

A kölcsön kondícióival kapcsolatban a http://www.mfbpont.hu honlapon talál bővebb tájékoztatást.Ipar 4.0 Program

Benyújtás: 2018. október 15-ig

Legfeljebb 5 – 25 pályamű támogatható!
intelligens eszközök, ipari alkalmazások, automatizáció, képzés

Kedves Ügyfeleink, Partnereink, Érdeklődők!

Ez a konstrukció sajnos most bezárt,előre láthatólag 2019. januárjában ismét kiírásra kerül. Addig is ajánljuk figyelmükbe a GINOP-3.2.2 által támogatható fejlesztéseket
.

A Modern Vállalkozások Programjának csapataKiknek ajánljuk?

A konstrukciót mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, továbbá nagyvállalatoknak, felsőoktatási vagy közoktatási, köznevelési intézményeknek is ajánljuk, Magyarországon belül, földrajzi korlátozás nélkül. Az igénylőnek azonban rendelkeznie kell legalább 3 (induló vállalkozás esetén 1) lezárt üzleti évvel továbbá Ipar 4.0 minősítéssel.

Milyen fejlesztésekre szerezhető forrás?
A program a feldolgozóipar, és IKT szolgáltatási szektor intelligens eszközökre épülő digitalizációs átalakítását kívánja támogatni, az Irinyi Tervben lefektetett célokhoz illeszkedően.
A programban elszámolható a mérést, optimalizálást és automatizációt előmozdító intelligens kiberfizikai eszközök, mechatronikai rendszerek beszerzése, vagy a meglévő eszközök átalakítása, fejlesztése, kibővítése ugyanilyen céllal. A pályaműbe tervezhető a felhőalapú ipari (cél)szoftverek és horizontális megoldások bevezetése, továbbá a humán erőforrás fejlesztése képzés, továbbképzés, tanácsadás formájában (akár külföldi rendezvényeken való részvétellel).  Elszámolható továbbá a korszerű menedzsment rendszerek bevezetése, a BPR, a projektmenedzsment, de egyes költségelemek tekintetében akár a saját teljesítés is!

Mennyi támogatás szerezhető?
Legalább 20-, de legfeljebb 500 M Ft vissza nem térítendő támogatás hívható le, amelynek intenzitása azonban nem haladhatja meg az 50/2017. (XII.29.) NGM rendeletben meghatározott támogatási kategóriák, jogcímek szerinti mértéket.

Mit szükséges vállalni cserébe?
A támogatás mértékén felüli saját forrást, továbbá az éves árbevétel növekményét. Munkahelyteremtési célú beruházás esetén értelemszerűen új munkahely(ek) létesítését. Mindemellett legalább 3 év (regionális támogatás esetén) 5 év projektfenntartást.

Mit ad ehhez a Modern Vállalkozások Programja?
A kizárólag a Modern Vállalkozások Programjában megszerezhető, „emelt szintű Digitalizációra Felkészült Vállalkozás” minősítéssel, mint a Támogató által elismert IPAR 4.0 minősítéssel a támogatási kérelem benyújtható. A minősítés során tett nyilatkozatok valóságtartalmát azonban a Támogató, a szerződéskötést megelőzően a helyszínen ellenőrizheti!
Digitális Jólét Pénzügyi Program - Hitelprogram

Benyújtás (kérelmezési időszak): 2018. szeptember 1-jétől 2020. október 1-jéig
stratégiai ágazatok digitalizációja -
szoftverek, eszközök, szolgáltatások

Kiknek ajánljuk?

Olyan mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, akik a Közép-magyarországi régió területén kívül kívánják fejlesztésüket végrehajtani. A programban kezdő és induló vállalkozások is igényelhetnek támogatást.

Milyen fejlesztésekre szerezhető forrás?
A Digitális Jólét Program stratégiai céljainak megvalósulását támogató, digitális termék-, vagy szolgáltatásfejlesztésre.
Támogatható az infokommunikációs tárgyi eszközök, szoftverek, hardverek beszerzése, tanácsadás, oktatás igénybevétele; megengedett az útiköltségek, rezsiköltségek és a bérkifizetések elszámolása. A projektben elszámolhatók továbbá a jogi, közjegyzői, hazai és külföldi oltalomszerzéssel összefüggő költségek, hazai kiállításon, vásáron való részvétel költségei, külpiaci terjeszkedést segítő szolgáltatások vásárlása és egyes kommunikációs költségek is.
Részletesebb információ a Digitális Jólét Hitelprogram oldalán található.

Miként lehet kérelmezni?
A kölcsönt kizárólag hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával lehet igényelni. Kérelem kizárólag jegyzett MFB Pontokhoz nyújtható be (https://www.mfb.hu/mfb-pont-kereso).

Mekkora összegű lehet a kölcsön?
Minimum 5 M Ft, maximum 200 M Ft visszatérítendő támogatás.

Mik az alapvető kondíciók?
A kamat 0% / év, típusa; éven túli lejáratú Digitális Fejlesztési Hitel. Kezelési és egyéb díj, jutalék nem kerül felszámításra. Futamidő:
  • új eszköz esetén a Tao. szerinti amortizáció vége
  • immateriális javak esetén legfeljebb 5 év
  • egyéb hitelcél esetén 7 év
Mit szükséges vállalni cserébe?
A projekt elszámolható költségének legalább 10%-a mértékéig önerőt és a hitel mértékének 50%-ig biztosítékot!

Hitelkérelem csak a DJP stratégiai célkitűzéseihez való illeszkedésvizsgálattal, a Modern Vállalkozások Programja keretében a Digitális Jólét Nonprofit Kft. előminősítési tanúsítványával együtt nyújtható be!

A tájékoztatás nem teljeskörű! A részletekért, a pontos pályázati feltételekért kattintson ide.GINOP-3.2.6

ipari technológiák, célszoftverek, termelésirányítás

Benyújtható
2018. január 30-tól
2018. március 29. 12:00-ig!

Legfeljebb 64 pályamű támogatható!Kedves Ügyfeleink, Partnereink, Érdeklődők!

Ez a konstrukció sajnos most bezárt, viszont a Kormány szándékaival egyezően azon dolgozunk, hogy rövidesen ismét pályázható legyen! Addig is ajánljuk figyelmükbe a GINOP-3.2.2 által támogatható fejlesztéseket.
Partnereinknek, és akik a konstrukció sikerességén dolgoztak köszönjük az erőfeszítéseiket, a benyújtott támogatási kérelemmel rendelkezőknek pedig sok sikert kívánunk.

Hamarosan jelentkezünk a fejleményekkel!

A Modern Vállalkozások Programjának csapata.


Kiknek ajánljuk?
A konstrukciót olyan érdeklődő kis- és középvállalkozás partnereinknek ajánljuk, akik statisztikai létszáma min. 10 fő, éves árbevétele pedig eléri a 100 M Ft-ot.

Milyen fejlesztésekre szerezhető forrás?
Minden ami emelt szintű digitalizáció! Ipar 4.0 gyártó és informatikai eszközök, szoftverek és tanácsadás, korszerű menedzsment szemlélet.
Big data, M2M, IoT és szenzorok, szimuláció, virtuális és kiterjesztett valóság, robotika, kognitív technológiák, PDM/PLM, APS és MOM/MES és egyéb emelt szintű rendszerek bevezetése önállóan támogatható.
A pályázatban elszámolhatók a vásárolt üzleti és szakági szoftverek díjai ill. azok bevezetési költségei, infokommunikációs és gyártó eszközök költségei (legfejlebb 40%-ig), valamint az ezekhez kapcsolódó képzések és bérek.

Mennyi támogatás szerezhető?
Legfeljebb 100 M Ft vissza nem térítendő támogatás hívható le, ugyanennyi kölcsönösszeg igénylése mellett.

Mekkora a vissza nem térítendő támogatás mértéke?
35%, amely a Modern Vállalkozások Programjában megszerezhető eDFV minősítéssel 40%-ig növelhető.

Mit szükséges vállalni cserébe?
Az átlagos éves nettó árbevétel eredmény növekedése (legalább 7% a bázisévhez képest), vagy üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedés az elnyert (vissza nem térítendő) támogatás értékének legalább 20%-ának mértékéig.
A támogatást igénylőnek vállalnia kell továbbá, hogy a projektmegvalósítás helyszínén/helyszínein összesen legalább 5 fő állandó foglalkoztatottat a projekt megkezdésétől a fenntartási időszak végéig bizonyítható módon alkalmaz.

A pályázás feltétele, hogy a pályázó a Közép-magyarországi régión kívül (is) rendelkezzen székhellyel, vagy működő fiókteleppel.

A tájékoztatás nem teljeskörű! A részletekért, a pontos pályázati feltételekért kattintson ide.

A kölcsön kondícióival kapcsolatban a http://www.mfbpont.hu honlapon talál bővebb tájékoztatást.A kizárólag a Modern Vállalkozások Programjában elérhető DFV és eDFV minősítések +5% vissza nem térítendő többlettámogatást jelentenek a GINOP-3.2.2 és a GINOP-3.2.6 uniós vállalati informatikai pályázatokban!


Pályázni szeretnék, érdekel a +5%

Informatikai szállító vagyok, szeretnék bekerülni a Programba


GINOP-3.2.6 KÉPES SZÁLLÍTÓK

ITWise Kft.
T-Systems Magyarország Zrt.
Commit Kft.
SCSSoft Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
DanubiSoft Kft.
Dyntell Magyarország Kft.
HASZNOS TIPP!
MVP ajánlással bíró pályázatírók, akik munkájukkal már igazoltan
legalább öt informatikai projektötletet juttattak forráshoz:

METODUS Kft - www.metodus.hu
Asesor Consulting Kft - www.asesor.hu
Innomedio Kft - www.innomedio.hu
Innomine Group Kft - www.innomine.com/hu
GKF Development Kft - www.gkf.hu
Goodwill Consulting Kft - www.gwconsulting.hu
VANESSIA Kft www.vanessia.hu
Értő Kft. - www.ertokft.hu